BIURO RACHUNKOWE ONLINE

Przygotuj:

Jednoosobowa działalność gospodarcza:

imię, nazwisko

NIP

rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości

PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany

wszystkie posiadane obywatelstwa

adres zamieszkania oraz inne adresy
związane z zakładaną działalnością gospodarczą

liczbę pracowników zatrudnionych

informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą

dane urzędu skarbowego właściwego
ze względu na miejsce twojego zamieszkania

Spółki:

NIP / NIP-y

imię, nazwisko reprezentanta spółki

PRZEŚLIJ DANE
w celu zawarcia umowy

Korzyści bycia naszym Klientem

księgowi:

z doświadczeniem obsługi księgowej firm prowadzących działalność o charakterze usługowym, handlowym oraz produkcyjnym różnych branż

z przygotowaniem merytorycznym z zakresu prowadzenia ksiąg oraz pozostałych ewidencji nabytym w trakcie kilkunastoletniego / kilkudziesięcioletniego doświadczenia pracy w działach księgowości

stale podnoszący swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia ksiąg oraz pozostałych ewidencji (szkolenia, newslettery, dostęp do platform przeznaczonych dla służb księgowych)

kilkanaście tysięcy

deklaracji PIT, CIT, VAT, JPK złożonych w imieniu naszych Klientów do właściwych US

pracownicy kadr i płac:

z doświadczeniem obsługi kadrowo-płacowej firm zatrudniających nawet do 1000 osób – firmy różnych branż

z przygotowaniem merytorycznym nabytym w trakcie kilkunastoletniego doświadczenia pracy w działach HR

stale podnoszący swoje kwalifikacje (szkolenia, newslettery, dostęp do platform przeznaczonych dla pracowników działu HR)

kilka tysięcy

deklaracji ZUS złożonych w imieniu naszych Klientów

programy księgowe/kadrowo-płacowe renomowanej firmy Insert:

Rewizor – księgi rachunkowe

Rachmistrz – podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Subiekt – program sprzedażowo – magazynowy

Gratyfikant – kadry i płace – e-akta osobowe, ewidencja czasu pracy, wynagrodzenia

Portal Biura – program do elektronicznego przekazywania, odczytywania i zapisywania dokumentów księgowych oraz pozostałych; do przekazywania informacji o zobowiązaniach podatkowych; do przekazywania dokumentów kadrowych

gwarantujące ewidencje na podstawie aktualnych przepisów i na najwyższym poziomie

nowoczesna / innowacyjna platforma

przeznaczona do całkowicie zdigitalizowanej obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej

możliwość fakultatywnej obsługi doradczej

świadczonej przez doświadczonych:

radców prawnych
doradców podatkowych
agentów ubezpieczeniowych

UMÓW KONSULTACJE
związane z zawarciem umowy
Zadzwoń 733 099 008