BIURO RACHUNKOWE ONLINE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ONLINE

Założenie działalności gospodarczej online, zawsze wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności.
Niestety nie każdy zna przepisy związane z zakładaniem firmy, dlatego w takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z usług Biura Rachunkowego Online, dzięki czemu wszystko przebiegnie bez żadnych problemów.

Przygotuj:

imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia

rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości

PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany

wszystkie posiadane obywatelstwa

adres zamieszkania oraz inne adresy związane
z zakładaną działalnością gospodarczą

nazwę zakładanej działalności gospodarczej
– musi zawierać twoje imię i nazwisko

nazwę skróconą

kody PKD – dopasuj je do rodzaju twojej działalności
i wybierz kod przeważający

liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić

datę rozpoczęcia działalności

informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą

dane urzędu skarbowego właściwego
ze względu na miejsce twojego zamieszkania

Wysłuchaj podcastu:

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej

UMÓW KONSULTACJE
w sprawie zakładania działalności

Kto może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Jednoosobową firmę można prowadzić, jeśli jest się osobą pełnoletnią. Osoby niepełnoletnie, które chcą prowadzić własny biznes, w wielu sytuacjach będą musiały korzystać z pomocy swoich ustawowych przedstawicieli. Najczęściej będą to rodzice.

Żeby założyć firmę jednoosobową, nie trzeba być obywatelem lub obywatelką Polski. Obywatele:

 • państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
 • państw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy – jeżeli mają w Polsce, na przykład zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenie na pobyt czasowy, wydane w określonym celu, na przykład w związku ze studiami.

 

Jednoosobową działalność gospodarczą, należy zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG. Do tego rejestru wpisują się również przedsiębiorcy, którzy chcą zostać wspólnikami spółki cywilnej.

Ważne! Nie trzeba rejestrować w rejestrze przedsiębiorców:

 • działalności agroturystycznej rolników
 • produkcji wina przez rolników rolniczego handlu detalicznego.

Jak przebiega proces założenia działalności gospodarczej online?

Założenie działalności gospodarczej online składa się z kilku ważnych etapów.

 • Rejestracja działalności gospodarczej online

Jest to pierwszy etap, który związany jest z koniecznością złożenia wniosku przez Internet. Do zalogowania konieczny jest profil zaufany lub e-dowód. Dzięki możliwości złożenia wniosku online nie musimy wychodzić z domu, by założyć firmę. Wniosek może zostać złożony także w urzędzie lub przesłany za pośrednictwem poczty.

 • Sprawdzenie poprawności wniosku

Na tym etapie sprawdzana jest poprawność złożonego wniosku. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów osoba składająca wniosek zostanie o tym poinformowana. W przypadku składania wniosku online nie musimy czekać na informację zwrotną z urzędu, ponieważ o nieprawidłowościach zostaniemy poinformowani od razu.

 • Wpis do CEIDG

Firma zostanie wpisana do CEIDG następnego dnia roboczego tuż po złożeniu wniosku. Ważną dla przedsiębiorcy informacją jest fakt, że działalność może zostać rozpoczęta już w dniu złożenia wniosku.
Jeżeli uzyskamy wpis do CEIDG, należy pamiętać o zgłoszeniu do ZUS i VAT. Zgłoszenie do VAT nie jest wymagane, jeśli przychody nie przekroczyły 200 tys. a przedmiotem są produkty lub usługi zwolnione z VAT.

Niezbędne dokumenty do rejestracji działalności gospodarczej online

Do dokumentów związanych z założeniem działalności gospodarczej online zaliczany jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W dokumencie tym należy zawrzeć informacje tj.

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany
 • wszystkie posiadane obywatelstwa
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej – musi zawierać twoje imię i nazwisko
 • nazwę skróconą
 • kody PKD – dopasuj je do rodzaju twojej działalności i wybierz kod przeważający
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić
 • datę rozpoczęcia działalności
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania

Do wniosku o wpis do CEIDG można dołączyć także dodatkowe formularze: ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA.

Jakie czynności należy wykonać przy rejestracji działalności gospodarczej online:

 • Wybór nazwy firmy; nazwa musi zawierać co najmniej imię i nazwisko podane w mianowniku. Ważna jest kolejność – najpierw imię, a później nazwisko.
 • Wybór adresu firmy podasz w rejestrze
 • Wybór kodu PKD
 • Sprawdzenie, czy potrzebne są pozwolenia/koncesje
 • Wybór formy opodatkowania
 • Do wyboru są trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:
  • na zasadach ogólnych,
  • według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
  • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
   ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • Sprawdzenie, czy należy się zarejestrować jako czynny podatnik VAT
 • Wybór rodzaju księgowości
 • Wybór rachunku bankowego. Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej rachunek firmowy lub swój rachunek prywatny – musi to jednak być rachunek, który ma tylko jednego posiadacza
 • Sprawdzenie rodzaj i wysokość składek ZUS
  Osoby, które dopiero zaczynają działalność gospodarczą lub zamknęły poprzednią przynajmniej 60 miesięcy wcześniej oraz nie planują świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy przez pierwszych 6 miesięcy działalności, mogą korzystać z Ulgi na start.

Dlaczego warto założyć jednoosobową działalność gospodarczą z naszą pomocą?

Założenie działalności gospodarczej online może być problematyczne, dlatego oferta dotycząca pomocy w rejestracji działalności gospodarczej skierowana jest dla osób, które po raz pierwszy chcą otworzyć własną firmę. Nie każdy przyszły przedsiębiorca, musi znać przepisy prawa dotyczące zakładania własnej firmy.

Profesjonalne podejście oraz przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych to dla nas priorytet. Doświadczona kadra pomoże przejść przez ten proces z uwzględnieniem każdego szczegółu. Korzystając z naszych usług dowiesz się, jaka forma rozliczenia podatkowego będzie najkorzystniejsza, uzyskasz konkretne informacje dotyczące obowiązku posiadania kasy fiskalnej, a twoja wiedza wzbogaci się o wiele przydatnych w prowadzeniu firmy wskazówek.

 • możliwość wyboru formy prowadzenia ksiąg oraz formy opodatkowania korzystając z usług doradcy podatkowego / radcy prawnego (usługa fakultatywna)
 • możliwość konsultacji księgowych przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej (usługa fakultatywna)
 • możliwość założenia jednoosobowej działalności gospodarczej w formie zdalnej
 • możliwość założenia spółki z o.o. / są w formie elektronicznej (standardowy wzór umowy spółki)
 • możliwość złożenia pełnomocnictw do elektronicznego składania deklaracji (US, ZUS) w formie zdalnej
 • możliwość zdalnego założenia / aktywowania ePuap oraz ZUS PUE

 

Zachęcamy do zapoznania się z resztą naszych usług, w tym pełna księgowość, obsługa kadrowo-płacowa oraz ubezpieczenia.